Koulutukset

Sarin koulutukset

– Ratkaisukeskeisen psykoterapian lisäopinnot (4,8 op) / Advanced Studies in Solution Focused Therapy

– Ratkaisukeskeisen psykoterapian opinnot (67,5 op), / Postgraduate Diploma in Solution Focused   Therapy

 Psykoterapian valmentavat opinnot (30 op)

 Sosionomi (Amk)

 Moniammatillisen perhetyön erikoistumisopinnot (30 op)

 Esi- ja alkuopetuksen opinnot (15 ov)

-Kasvatustiede (15  ov) ja filosofia (10 ov)

 

Muut ammatilliset koulutukset: 

Olen ohjannut työkseni lukuisia erilaisia vertaistukiryhmiä ja minulla on vertaisryhmien ohjaamiseen monenlaisia menetelmäkoulutuksia:  

 Käsikynkkä-ryhmänohjaajakoulutus

 Vavu-koulutus (varhaisen vuorovaikutuksen arviointi ja tukeminen)

 Perhevalmennus-ryhmänohjaajakoulutus

 Mielen hallinta -ryhmänohjaajakoulutus

 Läheisneuvonpidon koollekutsuja

 Maestro-ryhmänohjaajakoulutus (nuorten masennuksen ehkäisemiseen)

 Lasten eroryhmien (Taikuri, Vetskari, Tillitoukka) ryhmänohjaajakoulutus

 Voimavarakeskeisen valokuvaryhmän ohjaaminen perheille

 Perhearviointi-koulutus (Bentovim & Miller)

 

Julian koulutukset

 Sosionomi (AMK)

 Laaja-alainen musiikkiterapeutti (185 op), sisältäen musiikkiterapian perus- ja aineopinnot (40 + 50 op) sekä psykologian perusopinnot (25 op)

– Perhekeskeisen musiikkiterapian ja dialogisen perhetyön koulutus musiikkiterapeuteille (12 op)

 

Muut ammatilliset koulutukset: 

– MIM-havainnointikoulutus

– GAS-menetelmäkoulutus (3 op)

– Perhearviointi -menetelmäkoulutus (Bentovim & Miller)

 Huostaanotettujen Lasten Vanhempien vertaisryhmäohjaajakoulutus

 Vanhemman Neuvo – menetelmäkoulutus

 Läheisneuvonpidon koollekutsujakoulutus

 Lastensuojelutarpeen selvityksen ja alkuarvioinnin kehittämiskoulutus

 Suomen musiikkiterapiayhdistyksen seminaareja

Takaisin ILON ilontekijät -sivulle