Sosiaalinen kuntoutus

Ilon palloja

Sosiaalinen kuntoutus tukee asiakkaan sosiaalista toimintakykyä ja sosiaalisen vuorovaikutuksen edellytyksiä sekä vahvistaa osallisuutta ja itsetuntemusta terapeuttisia, toiminnallisia ja luovia menetelmiä käyttämällä.

Kuntoutuksesta hyötyvät monen ikäiset asiakkaat: kouluikäiset lapset, nuoret sekä aikuiset, joilla on esimerkiksi vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa, vaikeuksia selvitä arkielämän toiminnoista ja joilla on näköalattomuutta tulevaisuuden suhteen. Työskentelyn kautta asiakas löytää ohjatusti uusia keinoja sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn parantamiseksi. Tavoitteena voi olla esimerkiksi löytää keinoja arjen- ja elämänhallinnan ongelmiin,  aktivoida ja kannustaa harrastustoimintaan, auttaa sosiaalisissa suhteissa ja tilanteissa selviytymistä sekä tukea asiakkaan voimaantumista. Tavoitteena on myös parantaa asiakkaan työelämävalmiuksia joko välillisesti tai välittömästi.


Sosiaalinen kuntoutus voi olla yksilö- tai ryhmätoimintaa

Ryhmätoiminta tarkoittaa esimerkiksi ennaltaehkäiseviä ja korjaavia lasten/nuorten ryhmiä kouluympäristössä, vuorovaikutus- ja tunnetaitoihin keskittyviä ryhmiä vanhemmille jne. Suositeltava tapaamistiheys on asiakkaan tilanteesta riippuen 1-2 kertaa viikossa tai vähintään kahden viikon välein. Työskentelyn lopettamisvaiheessa käyntejä harvennetaan pidemmille väleille.

Sosiaalihuollon asiakkuuden alussa tehdään asiakkaan ja mahdollisesti hänen perheensä  kanssa palvelutarpeen arviointi, jossa sovitaan sosiaalisen kuntoutuksen aloittamisesta asiakkaan tukitoimeksi. Sen mukaan suunnitellaan ja toteutetaan työskentelyn sisältö ja mahdolliset asiakkaan tarvitsemat muut palvelut. Kuntoutuksen alkaessa teemme yhdessä asiakkaan kanssa palvelusuunnitelman, johon kirjoitetaan kuntoutuksen konkreettiset tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti asiakkaan kanssa.

Moniammatillinen yhteistyö kuuluu olennaisena osana sosiaaliseen kuntoutustyöskentelyyn. Työntekijät osallistuvat tarpeen mukaan asiakkaan lähi- ja viranomaisverkoston kanssa työskentelyyn, muun muassa verkostoneuvotteluihin.