Mistä alkoi ILO?

Perhepalvelut ILO Oy:n tarina - mistä kaikki alkoi
Ilon palloja

ILO alkoi lauluista, kohtaamisesta, työtoveruudesta, jakamisesta, yhteisistä arvoista ja ystävyydestä.  

Perhepalvelut ILO Oy on Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla palveleva sosiaalihuollon ja perhepalveluiden asiantuntijayritys. Yrityksen asiakaskuntaan kuuluu niin julkista sektoria kuin yksityisasiakkaita. Toimipiste sijaitsee Vantaan Tikkurilassa Vernissakadulla hyvien yhteyksien äärellä.

Perhepalvelut ILO:n omistaja-yrittäjillä Sari Mäenpäällä ja Julia Mälkillä on monipuolinen ja laaja ammatillinen osaaminen perheistä ja perhetyöstä. He ovat työhistoriansa aikana työskennelleet mm. neuvoloissa, päiväkodeissa, kouluissa, varhaisen tuen perheohjauksessa, lastensuojelun tehostetussa perhetyössä, perhekuntoutuksessa sekä parisuhdetyössä. Työkokemusta on kertynyt vuosien varrella niin kuntasektorilta, yksityiseltä puolelta kuin yhdistyksistä ja seurakunnista.

Perhepalvelut ILO Oy hyödyntää ja yhdistää sosiaalialan työhön ratkaisukeskeistä ja musiikkiterapeuttista työotetta aivan uudella tavalla. Tarjoamamme toimintamallin myötä asiakasta kuunnellaan entistä paremmin, autetaan häntä tekemään valintoja, jotka ohjaavat elämään arkea asiakkaan toivomaan suuntaan sekä huomaamaan ilon hetkiä elämässään ja laajentamaan niitä. Luovuus ja toiminnalliset välineet ovat Perhepalvelut ILO Oy:n työntekijöiden erityisvahvuus. Työntekijöiltä löytyy erikoisosaamista mm. musiikkiterapian ja ratkaisukeskeisen psykoterapian välineistä, lasten ja nuorten kuulemiseen sekä lastensuojelutarpeen selvittämiseen suunnatuista toiminnallisista välineistä (Heikki Waris -instituutin & Pesäpuu ry:n materiaalit) ja vertaisryhmätoiminnoissa käytetyistä luovista menetelmistä.

Mäenpää ja Mälkki ovat tunteneet toisensa paitsi töiden myös musiikkiharrastuksen kautta jo 2000-luvun alusta lähtien, mikä näkyy selkeästi tiimityötaidoissa.  Terapeuttisen työotteen ja hyvin toimivan työparikemian lisäksi heidän omalla motivaatiolla, asenteella ja uskolla asiakkaiden muutoskykyyn on suuri merkitys lopputulokselle. Asiakaspalautteissa toistuvatkin usein sanat yhteys, kontakti ja kemia.

Kaksikon itsensä mukaan ILO:n taival alkoi lauluista, kohtaamisesta, työtoveruudesta, jakamisesta, yhteisistä arvoista ja ystävyydestä.

Perhepalvelut ILO Oy:tä toimintaa ohjaavatkin yhteiset arvot ja halu oppia uutta elämästä ja ihmisyydestä. Työskentely asiakkaiden kanssa on aina avointa ja vastavuoroista, mutta samalla ehdottoman luottamuksellista.

Lue lisää asiantuntijoista täältä.