Perhepalvelut ILO
Perhepalvelut Ilo - perhekuntoutus

Perhepalvelut ILO

''Perheiden tukemista ILOlla - Innostu, Luota ja Onnistu!

Perhepalvelut ILO on sosiaalihuolto- ja terapiapalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys.

Toimintamme keskiössä ovat haastavissa elämäntilanteissa olevat perheet, joita tuemme innostavalla, luovalla ja onnistumiseen tähtäävällä otteella.

Perhetyön kokeneilla ammattilaisillamme on aito halu tuottaa asiakkaille onnistumisen ja ilon kokemuksia. Samalla suuntaamme asiakkaidemme katseen eteenpäin.

Toimintaamme ohjaavat avoimuus, vuorovaikutteisuus, asiakkaiden aito kohtaaminen sekä lapsi- ja ratkaisukeskeisyys.  Asiakasta kunnioittava, läsnäoleva ja kiireetön kohtaaminen on toimintamme peruspilari, josta pidämme kiinni jokaisella tapaamiskerralla. Positiivinen lähestymistapa ja myönteisten asioiden korostaminen parantavat tapaamisten ilmapiiriä ja helpottavat usein hyvinkin vaikeiden asioiden läpikäymistä.

Ratkaisukeskeisessä toimintamallissamme lähdemme siitä, että asiakas on oman elämänsä paras asiantuntija. Meidän tehtävämme on auttaa häntä asettamaan tavoitteita ja kiinnittämään huomio niihin asioihin, joiden avulla löytyy polku parempaan huomiseen. Kokemuksemme mukaan ja asiakkailta saadun palautteen perusteella ratkaisukeskeisyys tuottaa vakuuttavia tuloksia.

Perheiden vaikeissa elämäntilanteissa lasten näkökulma jää usein sivurooliin vanhempien ongelmien keskellä. Siksi nostamme lasten tarpeet esiin jokaisessa asiakaskohtaamisessa. Varaamme lapsille omat henkilökohtaiset asiantuntijatapaamiset, jotka toteutetaan heidän tavoitteiden ja tarpeiden mukaan ikätaso huomioon ottaen. Lasten kanssa työskennellessämme käytämme keskusteluiden lisäksi luovia ja toiminnallisia työskentelymenetelmiä.

Voit hakeutua Perhepalvelut ILO Oy:n asiakkaaksi joko yksityisesti tai kunnan sosiaalihuollosta vastaavan työntekijän kautta. Tarjoamme tukea myös monissa vertaisryhmissä.

Yhteyttä voi ottaa matalalla kynnyksellä. Jos tulet asiakkaaksi yksityisesti, voit ottaa yhteyttä suoraan ILO:n työntekijöihin netissä olevan yhteyslomakkeen kautta tai soittamalla.

 

Arvot ja työskentelyote

Kaiken toimintamme lähtökohtana on halu tuottaa onnistumisen ja ilon kokemuksia. Perhepalvelut ILO Oy:n arvot ovat ​avoimuus, dialogisuus, kohtaaminen, lapsikeskeisyys ja ​ratkaisukeskeisyys​.

 

Tarjoamme tukea myös monissa vertaisrymissä