Perhetyö

Ilon palloja

Sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä sekä lastensuojelulain mukaista tehostettua perhetyötä

Perhetyö on perheen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemista ja tavoitteellista toimintaa, jonka keskiössä on perheenjäsenten välinen vuorovaikutus, voimavarojen esiin nostaminen sekä niiden vahvistaminen.

Perhetyö toteutetaan perheen omassa toimintaympäristössä. Perhetyön palveluumme kuuluu koko perheen tapaamiset, lasten yksilötapaamiset koko työskentelyprosessin ajan, vanhempien yksilötapaamiset tarpeen mukaan sekä pariskuntien tapaamiset – unohtamatta tapaamisia perheen verkoston ja viranomaisten kanssa. Työskentelymme on asiakkaita osallistavaa ja läpinäkyvää.

 

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö on lastensuojelulain mukainen lastensuojelun avohuollon tukitoimi, jonka sosiaalityöntekijä tilaa asiakkaalleen. Tehostettu perhetyö sopii esimerkiksi tilanteeseen, jossa perhettä on kohdannut jokin traumaattinen tapahtuma, tai perheyhteisö on kärsinyt esimerkiksi vahingollisesta vuorovaikutuksesta mahdollisesti jo useamman sukupolven ajan. Tehostetun perhetyön prosessit ovat yleensä pitkäkestoisia, kestoltaan 6-12 kuukautta, ja tapaamisia toteutetaan viikoittain kahdesta kolmeen perheen tarpeen mukaisesti.

Työskentelyotteemme on terapeuttinen, integratiivinen (eri työskentelytapoja yhdistelevä) ja lapsikeskeinen.

Perhepalvelut ILO Oy:n molemmilla työntekijöillä on terapeuttista osaamista ja ymmärrystä siitä, miten mielenterveyden järkkyminen vaikuttaa vanhemmuuteen, kumppanuuteen ja perheen sisäisiin vuorovaikutussuhteisiin. Perhetyössä keskitytään perheen voimavaroihin ja rakennetaan ehjempää arkea ja tulevaisuutta yhdessä asiakkaan kanssa. Perheeseen liittyminen ja luottamuksen saaminen ovat työskentelymme ehdottomia vahvuuksia.

 

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö on avohuollon tukitoimi, jonka sosiaalityöntekijä voi tilata perheen tilanteen tueksi. Perheen huolet voivat liittyä esimerkiksi arjenhallintaan, kasvatuskysymyksiin tai perheen kokemaan muutos- tai kriisitilanteeseen. Perhetyön kesto on tyypillisimmillään 6-9 kk ja tapaamisia toteutetaan viikoittain yhdestä kahteen.

Perhetyön sisältöä toteutetaan räätälöiden perheen tarpeista riippuen ja se voi sisältää niin ohjauskeskusteluja kuin käytännön tilanteiden mallintamistakin. Työskentelyä toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellen niin, että asiakas on oman työskentelynsä keskiössä.

Tuki, lapsen huostaanotto, sijoitus

Perhepalvelut ILO Oy tarjoaa perhetyötä myös lapsen /nuoren sijoitusta edeltävään vaiheeseen että sijoituksen purkuun liittyvään vaiheeseen.

Molemmissa vaiheissa korostuu huolellinen valmistelutyö tulevan vaiheen onnistumiseksi. Huostaanottovaiheen työskentelyssä korostuvat pitkäkestoisuus, moniammatillisuus, tutustuminen perheeseen ja mahdollisesti sijoituspaikkaankin. Työskentely sisältöjä voivat olla mm. lapsen/nuoren kiintymyssuhteen trauma, lapsen/nuoren liittyminen takaisin perheeseen, tarkoituksenmukaisten vuorovaikutussuhteiden harjoitteleminen tai ylläpitäminen, uudenlaisten arjen toimintatapojen harjoitteleminen sekä aiemman historian liittäminen osaksi nykyistä elämää. Lisäksi

Perhepalvelut ILO Oy tarjoaa perhetyötä lapsen ja sijaisvanhemman vuorovaikutuksen tukemiseksi pitkäkestoisen sijoituksen aikana. Tällöin työskentelyssä korostuu kiintymyssuhteen trauman kanssa työskentely, lapsen identiteetin vahvistaminen lapsen kuuluessa sekä biologiseen että sijaisperheeseen sekä sijaisperheen tukemista lapsen biologisen perheen kanssa tehtäväänyhteistyöhön. Lue lisää>

Takaisin Sosiaalihuoltopalvelut-sivulle