Vertaisryhmät

Vertaisryhmät, perhetyö, perhekuntoutus

Ilon palloja

Elämäni polut -vertaisryhmä

Aikuisille suunnatussa ELÄMÄNI POLUT -vertaistukiryhmässä tarkastellaan omaa elämää ja identiteettiä voimavarakeskeisesti luovan menetelmän kautta. Ryhmän aikana on mahdollista muodostaa tarina, miten minusta tuli minä, kuka minä olen ja mistä unelmoin ja haaveilen. Ryhmässä käytetään musiikkiterapian ja ratkaisukeskeisen terapian menetelmiä. Työskentely ryhmässä pohjautuu henkilökohtaisille tavoitteille. ELÄMÄNI POLUT ​-​vertaistukiryhmä sisältää kahdeksan tapaamista ja yksittäiset tapaamiset kestävät kaksi tuntia, sisältäen kahvihetken. Ryhmän kokoonpano säilyy alusta loppuun samana ja ryhmänohjaajat auttavat luottamuksellisen ja turvallisen ilmapiirin syntymisessä ryhmäläisten välille.

Muut vertaisryhmät

Perhepalvelut ILO Oy tuottaa erilaisia vertaisryhmäpalveluita sekä räätälöidysti erilaisten asiakasryhmien tarpeisiin että valmiiden ryhmämallien mukaisesti. Räätälöidyissä ryhmissämme käytämme terapeuttista viitekehystä yhdistellen sekä ratkaisukeskeisiä, musiikkiterapeuttisia että luovia työskentelymuotoja.

Perhepalvelut ILO Oy:n strukturoidut vertaistukiryhmät

VOIKUKKIA-ryhmä huostaanotettujen lasten vanhemmille

VANHEMMAN NEUVO-ryhmä eronneille tai eropäätöksen tehneille vanhemmille lapsen tilanteen tukemiseksi

TILLI TOUKKA -ryhmä lapsille, joiden vanhemmat ovat hiljattain eronneet

TAIKURI- ja VETSKARI -ryhmät lapsille vanhempien eron jälkeen

MAESTRO-ryhmä nuorille masennuksen ehkäisyyn stressinhallintakeinoja oppimalla

ILOA VARHAIN -ryhmä äideille, jotka ovat riskiryhmässä masentua

Voimavarakeskeinen valokuvaryhmä perheille