Ammatillinen tukihenkilötyö

Ammatillinen tukihenkilötyö
Ilon palloja

Perhepalvelut ILO Oy tarjoaa ammatillista tukihenkilötoimintaa, joka on tarkoitettu lapsiperheen tueksi perheen tietylle lapselle, sisaruksille tai vanhemmalle.

 

Työskentely on muutokseen tähtäävää asiakassuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on tukea ja motivoida asiakasta ja hänen perhettään tunnistamaan elämänsä haastekohtia ja työstämään näihin muutosta sekä motivoida mahdolliseen hoitoon ja kuntoutukseen.

Asiakkaan tarpeista riippuen ammatillisen tukihenkilön toiminta voi olla huolien ja murheiden kuuntelemista, harrastuksiin ja kaverisuhteisiin kannustamista, koulunkäynnin tukemista tai yhteistä tekemistä. Tarvittaessa ammatillinen tukihenkilö voi olla lapsen/nuoren tukena verkostoyhteistyössä tai toimia keskusteluapuna lapsen/nuoren ja hänen vanhempansa välillä. Aikuisten kohdalla tukihenkilö voi tukea esimerkiksi arjesta ja viranomaisasioista selviytymisessä sekä sosiaalisessa kuntoutumisessa. Tapaamistiheys on asiakkaan tarpeesta riippuen 2-6 kertaa kuukaudessa.

Perhepalvelut ILO Oy:n työntekijöiden kohtaamisessa asiakkaiden kanssa korostuu terapeuttinen työskentelyote, sillä molemmilla työntekijöillä on terapiakoulutukset pitkän perhetyön ja perhekuntoutuksen työhistorian lisäksi. Työskentelymme lähtökohtana on luottamuksellisen suhteen luominen asiakkaaseen huomioiden hänen voimavaransa ja toiveensa. Lapsi ja nuori saa itse tuoda haluamansa asiat esille, joista haluaa keskustella työntekijän kanssa ja joihin toivoo muutosta. Käytämme asiakkaiden kanssa monipuolisesti luovia ja toiminnallisia työskentelyvälineitä ja -tapoja asiakkaan toiveet huomioiden. Näin ollen tarjoamamme ammatillinen tukihenkilötoiminta sisältää kuntoutuksen elementtejä tähdäten asiakkaan parempaan sosiaaliseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. 

Takaisin Sosiaalihuoltopalvelut-sivulle