Sosiaalihuoltopalvelut

Sosiaalihuoltopalvelut perheille, tukea lapsiperheille
Ilon palloja

Avoperhekuntoutus

Perhekuntoutus on lastensuojelun (avohuollon) tukitoimi, jota sosiaalityöntekijä tilaa perheen tueksi yhdessä perheen kanssa.

Tehostettu perhetyö

Perhetyö

Sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä sekä lastensuojelulain mukaista tehostettua perhetyötä.

Ammatillinen tukihenkilötyö

Ammatillista tukihenkilötoimintaa, joka on tarkoitettu lapsiperheen tueksi perheen tietylle lapselle, sisaruksille tai vanhemmalle

Tuki, lapsen sijoitus, huostaanotto

Työskentely lapsen/nuoren sijoituksen aikana tai jälkeen​

Lapsen sijoitus on aina kriisi koko perheelle. Sijoitettavan lapsen elämä ja arki siirtyy pois omasta kodista joko hetkellisesti tai pidemmäksi aikaa. Lapsen tunteet heittelevät laidasta laitaan ja näin käy myös lapsen läheisille.

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus tukee asiakkaan sosiaalista toimintakykyä ja sosiaalisen vuorovaikutuksen edellytyksiä sekä vahvistaa osallisuutta ja itsetuntemusta terapeuttisia, toiminnallisia ja luovia menetelmiä käyttämällä.

Mikäli kiinnostuit, kerromme mielellämme lisää!