Avoperhekuntoutus

Avoperhekuntoutus, avokuntoutus, perhekuntoutus
Ilon palloja

Avoperhekuntoutus on tarkoitettu lapsiperheille, joiden vanhemmat tarvitsevat intensiivistä tukea vanhemmuuteen, perheen vuorovaikutukseen tai arjen hallintaan erilaisten elämänhaasteiden ja/ tai päihde- ja mielenterveysongelmien vuoksi.

Tukea voi saada myös lapsen/nuoren sijoituksen välttämiseksi, sijoituksen onnistumiseksi tai lapsen/nuoren sijoitusjakson jälkeen. Työskentely tapahtuu koko perheen kanssa. Työskentelyn tavoitteet sovitaan yhdessä perheen kanssa ja ne kirjataan perhekuntoutussuunnitelmaan, joka on yksi työvälineemme. 

Avoperhekuntoutus on vapaaehtoisuuteen perustuvaa tavoitteellista ja kuntouttavaa työskentelyä 

Suunnitelmassa huomioidaan perheen ja erityisesti lapsen tarpeet. Perhekuntoutustyöskentely käynnistetään tutustumisjaksolla, jonka jälkeen alkaa intensiivinen, tiiviimpi kuntoutusjakso. Työskentely tapahtuu pääasiassa asiakasperheen kotona ja perheen toimintaympäristössä, minkä vuoksi työskentelystä käytetään sanaa avoperhekuntoutus. Osa tapaamisista voidaan toteuttaa Perhepalvelut ILO Oy:n tapaamistiloissa. Työskentely sisältää tarpeen mukaan moniammatillista yhteistyötä perheen, läheisverkoston sekä perheen kuntoutuksesta vastaavan viranomaisverkoston kanssa. Työskentelyä tehdään erilaisia työskentelymenetelmiä soveltaen (yksilö, pari- ja perhekeskustelut, toiminnalliset menetelmät, verkostotyö). 

 

Tarjoamamme avoperhekuntoutus sisältää sekä musiikkiterapeuttisia että ratkaisukeskeisen terapian työskentelymenetelmiä soveltaen niitä perheiden tarpeisiin

Molemmat työskentelyotteet sopivat erittäin hyvin muun muassa perheen vuorovaikutushaasteiden kohtaamiseen ja uusien toimintakäytäntöjen harjoittelemiseen. Käytämme työskentelyssä laajasti erilaisia toiminnallisia välineitä ja otamme perheen mukaan toiminnan suunnitteluun tarkoituksenmukaisella tavalla. Työskentelyjakson pituus sovitaan yhdessä palvelun tilaajan ja perheen kanssa. Terapeuttisten työskentelyjaksojen pituudeksi voi riittää lyhyempikin työskentelyjakso silloin, kun tavoitteet on selkeästi kohdennettu tiettyyn asiaan. Työskentelyn voidaan sopia painottuvan esimerkiksi perheenjäsenten välisen vuorovaikutussuhteen edistämiseen. 

Työskentelyssämme korostuu moninäkökulmaisuus. Pitkät työkokemuksemme ja lukuisien haastavassa tilanteessa olevien perheiden kohtaaminen on antanut meille näkökulmaa kohdata jokainen perhe yksilöllisesti. Erilaiset terapiakoulutustaustat antavat meille hyvät valmiudet kohdata perhekuntoutuksen tarpeessa olevia perheitä, sekä löytää kullekin perheelle sopivat työskentelytavat ja yksilölliset keinot tavoitteiden saavuttamiseen. 

Takaisin Sosiaalihuoltopalvelut-sivulle